Придурок со спермо н лице.

Придурок со спермо н лице. , . . . ! Придурок со спермо н лице. , . . .